Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli Nedir?

22/07/2013 tarihinde yürürlüğe giren iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik kapsamında iş yerlerinde diğer sağlık personeli şeklinde tarif edilen diğer sağlık personeli (hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni) gibi mesleki diploma ve yeterliliği olan personel tarafından yerine getirilmesi çalışmalarıdır. (TORBA YASASI KAPSAMINDA 10 ÇALIŞANIN ÜZERİNDE OLAN ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE ZORUNLU KILINMIŞTIR)

diger saglik personeli nedir

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak.
İşyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
Veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
Diğer Sağlık Personelinin Görevleri

Diğer Sağlık Personelinin Sorumluluğu

Diğer Sağlık Personelleri 20.07.2013/28713 tarih ve nolu Resmi Gazete’de yayınlanan Diğer Sağlık Personelleri’nin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

Share this post


Watch Dragon ball super

API –>