İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi Nedir?İş güvenliği Uzmanı

İşyeri hekimi;  iş yerlerinde 20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimleri’nin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında; iş sağlığı ve güvenliği alanında  faaliyetlerini yürütmek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hekimleri ifade etmektedir.

İşverenin Yükümlülüğü

İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu

İşveren; mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için; “Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.”

Share this post


Watch Dragon ball super

API –>